Szybki kontakt: tel. +48 791 001 005

Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Informacja o okresie gwarancji znajduje się w zakładce "Gwarancja" i wynosi 2 lata.

Sklep www.deltachairs.com od momentu wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej w terminie 7 dni roboczych. 

Gdy realizacja reklamacji wiąże się z wysłaniem nowego towaru do klienta to koszt wysyłki ponosi sklep www.deltachairs.com

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje naturalnego zużycia towaru oraz uszkodzeń powstałych w wyniku ich użytkowania.

Przy odbiorze przesyłki należy zawsze dokładnie sprawdzić pudełko czy nie jest mechanicznie uszkodzone. Po podpisaniu u kuriera odbioru przesyłki należy w jego obecności sprawdzić zawartość paczki. Kurier ma obowiązek zaczekać. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy spisać z kurierem protokół szkody oraz w miarę możliwości zrobić zdjęcie i przesłać jego skan na nasz adres maria@deltachairs.com

Zwrot/Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę pod adresem: FORMULARZ .

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo na adres: maria@deltachairs.com (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem e-mail) lub w formie pisemnej na poniższy adres: ul. Złotej Kaczki 2/21, 05-500 Piaseczno.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 55 PLN za paczkę.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Newsletter

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.